« Takaisin hakulomakkeelle  
TALKKI (EI KVARTSIA EIKÄ KUITUJA)ICSC: 0329 (Kesäkuu 2012)
CAS #: 14807-96-6
EC Numero: 238-877-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Ei akuutteja oireita odotettavissa.  Suojapuku. Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Ei akuutteja oireita odotettavissa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAROITUS
Saattaa vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Hyvin suljettu. Viileä. 
PAKKAUS
 
TALKKI (EI KVARTSIA EIKÄ KUITUJA) ICSC: 0329
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: Mg3(OH)2Si4O10
Molekyylimassa: 379.3
Sulamislämpötila: 900-1000 °C
Tiheys: 2.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Altistuminen tapahtuu pääsääntöisesti hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä ja hengityselimissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keuhkoissa. Tämä voi johtaa pölykeuhkosairauteen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (alveolijae): 2 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: (ilman asbestikuituja (alveolijae)): syöpävaarallisuusluokka: 3B.
EU-OEL: (alveolijae): 0,1 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Asbestia tai asbestimuotoisia kuituja sisältävä talkki voi olla syöpää aiheuttavaa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (hengittyvä pöly): 2 mg/m³ (15 min).
HTP (alveolijae): 1 mg/m³ (15 min).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi