« Takaisin hakulomakkeelle  
AMMONIUMFOSFAATTI, KAKSIEMÄKSINENICSC: 0217 (Maaliskuu 1998)
Diammoniumvetyfosfaatti
Ammoniumfosfaatti, sekundaarinen
CAS #: 7783-28-0
EC Numero: 231-987-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja vahvoista hapoista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
AMMONIUMFOSFAATTI, KAKSIEMÄKSINEN ICSC: 0217
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON VALKOINEN KITEITÄ TAI JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 100 °C:ssa . Hajoaa kosketuksessa vahvojen emästen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen ammoniakkia, typen oksideja ja fosforin oksideja. Liuos vedessä on heikko emäs. Reagoi voimakkaasti vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Luovuttaa vähitellen ammoniakkia altistuessaan ilmalle. 

Molekyylikaava: (NH4)2HPO4
Molekyylimassa: 132.1
Hajoaa 100 °C:ssa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.6
Liukoisuus veteen, g/100ml 10 °C:ssa: 57.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 155 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi