« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMBROMAATTIICSC: 0196 (Huhtikuu 2006)
Bromihappo, natriumsuola
CAS #: 7789-38-0
YK #: 1494
EC Numero: 232-160-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.    Käytä runsaasti vettä.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Ks. Nieleminen.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Uneliaisuus. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Kuurous. Tajuttomuus. Ks. Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circlecancer;health haz
VAARA
Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava
Vahingoittaa munuaisia ja hermostoa nieltynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista ja pelkistävistä aineista. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
NATRIUMBROMAATTI ICSC: 0196
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen bromivetyä. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien, polttoaineiden, metallijauheen, rasvojen ja rikkiä sisältävien yhdisteiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: NaBrO3
Molekyylimassa: 150.9
Hajoaa 381 °C:ssa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 3.34
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 36.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa ja hermostossa. Tämä voi johtaa munuaisten toimintavajeeseen, hengityksen lamaantumiseen, kuulon menetykseen ja perifeeriseen neuropatiaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Muuttuu iskusta räjähtäväksi sekoittuessaan orgaanisten aineiden, metallien ja hiilen kanssa.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi