« Takaisin hakulomakkeelle  
TALLIUMICSC: 0077 (Huhtikuu 2013)
Tallium (metalli)
CAS #: 7440-28-0
YK #: 1707
EC Numero: 231-138-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.    ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN.  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

Ks. Huomautukset.   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ei akuutteja oireita odotettavissa.  Käytä ilmanvaihtoa.   
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Päänsärky. Heikkous. Lihaskipu. Sumentunut näkö. Levottomuus. Kouristuksia. Sydämen tiheälyöntisyys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Tappavaa nieltynä
Saattaa vahingoittaa ruoansulatuskanavaa ja hermostoa nieltynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapoista, fluorista, muista halogeeneista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
TALLIUM ICSC: 0077
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
SINERTÄVÄNVAALEA, ERITTÄIN PEHMEÄ METALLI MUUTTUU HARMAAKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas pelkistin. Reagoi vahvojen happojen kanssa. Reagoi fluorin ja muiden halogeenien kanssa huoneenlämmössä. 

Molekyylikaava: Tl
Atomimassa: 204.4
Kiehumislämpötila: 1457°C
Sulamislämpötila: 304 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 11.9
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia ruoansulatuskanavassa ja hermostossa. Nieleminen voi aiheuttaa hiustenlähtöä. Nieleminen voi suurina määrinä aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 0.02 mg/m3, TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Hermostolliset oireet ilmaantuvat vasta muutaman päivän kuluttua.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Tallium-metalli säilytetään yleensä mineraaliöljyssä tai argon-kaasussa.
Talliumin suolat voivat olla erilaisia toksikologisilta ominaisuuksiltaan.
Ks. ICSC 0336 ja 1221. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h) (iho).
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle EC50 (48 h)= 2.2 mg/l.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+; R: 26/28-33-53; S: (1/2)-13-28-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi