« Takaisin hakulomakkeelle  
KRYSOTIILIICSC: 0014 (Marraskuu 2010)
Asbesti
Valkoinen asbesti
Serpentiini krysotiili
CAS #: 12001-29-5
YK #: 2590

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä hengityksensuojainta. Käytä suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Imuroi valunut aine erikoisvälineillä. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAARA
Saattaa aiheuttaa syöpää
Vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
KRYSOTIILI ICSC: 0014
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN, HARMAA, VIHREÄ TAI KELLERTÄVÄ KUITUMAINEN KIINTEÄ AINE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: Mg3Si2H4O9 / Mg3(Si2O5)(OH)4
Molekyylimassa: 554
Sulamislämpötila: ei sulamispistettä; hajoaa (ks. Huomautukset)
Tiheys: 2.2-2.6 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa asbestoosin (keuhkofibroosin), keuhkopussin plakkeja, paksuuntumista ja nesteen kertymistä. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Tämä aine aiheuttaa keuhkosyöpää, mesotelioomaa, kurkunpään syöpää ja munasarjasyöpää ihmisille. On viitteellistä näyttöä siitä, että aine aiheuttaa paksun-/peräsuolen syöpää, nielun tai mahalaukun syöpää. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 f/cc TWA; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 1.
EU-OEL: 0.1 kuituja/ml TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämä aine on lämpöä kestävä 500°C:een ja hajoaa täysin 1000°C:ssa.
ÄLÄ koskaan käytä kodin imuria aineen imurointiin, käytä vain erikoisimuria.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Tämän kortin suositukset koskevat myös muita asbesti-laatuja.
Muu CAS numero: 132207-32-0 .
TLV-arvo koskee alveolijaekuituja, joiden pituus > 5 µm; suhde >= 3; määritettynä membraanifiltterillä 400-450X suurennoksella (4mm objektiivi) käyttäen faasi-kontrastioptiikkaa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (asbesti): 0.1 kuitua/cm³ (8h) (sitova raja-arvo, kaikki työt).
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Valtioneuvoston asetuksessa 798/2015 on säädetty asbestityön turvallisuudesta.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45-48/23; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi