« Takaisin hakulomakkeelle  
TITAANIDIOKSIDI (NANOHIUKKASET) P25ICSC: 1782 (Marraskuu 2019)
titaanidioksidipigmentti
<100nm titaanidioksidihiukkaset
CAS #: 13463-67-7; 1317-70-7; 1317-80-2
EC Numero: 215-280-1; 236-675-5; 215-282-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! Altistuminen pidettävä niin alhaisena kuin mahdollista.  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Vältä hienojakoisen pölyn hengittämistä. Käytä hengityksensuojainta.   
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
Vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Epäillään aiheuttavan syöpää 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään pelkistävistä aineista. 
PAKKAUS
 
TITAANIDIOKSIDI (NANOHIUKKASET) P25 ICSC: 1782
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN-KELTAINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: TiO2
Molekyylimassa: 79.9
Kiehumislämpötila: 2600-3000°C
Sulamislämpötila: 1855 °C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi vaikuttaa keuhkoihin Aine aiheuttaa mahdollisesti syöpää ihmiselle hengitettynä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
CAS numerot eri muodoille: CAS 13463-67-7 (anataasi/rutiili); CAS 1317-70-7 (anataasi); CAS 1317-80-2 (rutiili).
Ks. ICSC 338.
Fysikaaliset ominaisuudet: Tämän ICSC:n lisäksi, OECD (2016) on ehdottanut 10-14 muuta fysikaalista parametria nanohiukkasmuodon tunnistamiseksi (esimerkiksi aglomeroitumisaste, pintakemia, radikaalin muodostumispotentiaali).
Muita ominaisuuksia: Kiteisyys: Anataasi 83-87% / rutiili 13-17% TEM 1,3-41,9 Zeta: >20 mV pH-arvossa 5; Valokatalyysi: Oranssi II -väriaineen hajoaminen yhdessä UVB-altistuksen kanssa, hydroksyyliradikaalien muodostuminen UV-säteilyn kanssa; Biokertyvyys: Imeytyy kaloihin huomattavasti 30 minuutissa (C carpio). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (epäorgaaninen pöly): 10 mg/m³ (8 h).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi