« Takaisin hakulomakkeelle  
POLYETYLEENIGLYKOLI (200-600)ICSC: 1517 (Huhtikuu 2004)
PEG
Oksietyleenipolymeeri
Poly(oksi-1,2-etyynidiyyli), alfa-hydro-omega-hydroksi
CAS #: 25322-68-3
EC Numero: 500-038-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho     Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ripuli. Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
POLYETYLEENIGLYKOLI (200-600) ICSC: 1517
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN HIEMAN HYGROSKOOPPINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: HO(C2H4O)nH
Molekyylimassa: 200-600
Kiehumislämpötila: 250°C
Sulamislämpötila: pehmentymispiste
Ks. Huomautukset.
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.13
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <10
Leimahduspiste: 171-235 °C
Itsesyttymislämpötila: ~360°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 200 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämä kortti käsittää seuraavat yksittäiset aineet: polyetyleeniglykoli 200 (RTECS TQ3600000), 300 (TQ3630000), 400 (TQ3675000), 600 (TQ3800000) sekä polyetyleeniglykolien seokset, ja soveltuu täysin kaikille polyetyleeneille, joiden molekyylimassa on 200-600 g/mol.
Pehmenemispisteet polyetyleeniglykoleille: 200 (-65 - -50°C), 300 (-15 - -10°C), 400 (-6 - 8°C), 600 (17 - 22°C). 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 28 g/kg (200), 22 g/kg (350), 30.2 g/kg (400), 600 mg/kg (425), 30 g/kg (600).
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >20 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi