« Takaisin hakulomakkeelle  
POVIDONIJODIICSC: 1471 (Elokuu 2003)
Poly(1-(2-okso-1-pyrrolidinyyli)etyleeni)jodikompleksi
1-Vinyyli-2-pyrrolidinonipolymeerit, jodikompleksit
CAS #: 25655-41-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.           

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet      
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät      
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
POVIDONIJODI ICSC: 1471
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN-RUSKEA HYGROSKOOPPINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä typen oksidien ja jodin huuruja. Liuos on heikko happo. 

Molekyylikaava: (C6-H9-N-O)x .x-I2

Liukoisuus veteen: hyvä 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Ainetta käytetään yleisesti antiseptisena aineena ja sen tiedetään aiheuttavan haitallisia vaikutuksia normaalikäytössä erittäin harvoin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >8 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi