« Takaisin hakulomakkeelle  
AMMONIUMPERKLORAATTIICSC: 1255 (Kesäkuu 2006)
Perkloorihappo, ammoniumsuola
CAS #: 7790-98-9
YK #: 1442
EC Numero: 232-235-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Ks. Huomautukset.  Ks. Kemialliset vaarat. Palo- ja räjähdysvaara.  EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden, pelkistävien aineiden tai orgaanisten aineiden kanssa.  Älä altista kuumuudelle, hankaukselle tai iskulle.  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja metalleista. Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
AMMONIUMPERKLORAATTI ICSC: 1255
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Voi hajota iskusta, hankauksessa, tärähdyksessä tai kuumentuessaan. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien ja metallien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen ammoniakkia ja kloorivetyä. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: NH4ClO4
Molekyylimassa: 117.5
Hajoaa >200 °C:ssa
Ks. Huomautukset.
Tiheys: 1.95 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 20  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aerosoli on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia kilpirauhasessa. Tämä voi johtaa kilpirauhashormonien vähenemiseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää äyriäisiin. 

HUOMAUTUKSET
Kirjallisuudessa annetaan erilaisia hajoamiaslämpötiloja, ja epävakaa yhdiste saattaa räjähtää kuumennettaessa.
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O; R: 9-44; S: (2)-14-16-27-36/37; Huomautus: G 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi