« Takaisin hakulomakkeelle  
ANTIMONIICSC: 0775 (Lokakuu 2006)
Antimonimusta
Stibium
CAS #: 7440-36-0
YK #: 2871
EC Numero: 231-146-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa happojen tai halogeenien kanssa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden, halogeenien tai happojen kanssa.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Ks. Nieleminen.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään hapettimista, hapoista, halogeeneistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ANTIMONI ICSC: 0775
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HOPEANVALKOINEN KIILTÄVÄ KOVA HAURAS KOKKAREITA TAI TUMMANHARMAA JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen antimonin oksideja (ks. ICSC 0012). Reagoi kiivaasti hapettimien, happojen, halogeenien ja jauhettujen metallien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Joutuessaan kosketuksiin happojen voi tuottaa myrkyllistä kaasua (stibiini - ks. ICSC 0776). 

Molekyylikaava: Sb
Atomimassa: 121.8
Kiehumislämpötila: 1635 °C
Sulamislämpötila: 630 °C
Tiheys: 6.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen erityisesti ihon altistuessa kaasuille. Aineella voi olla vaikutuksia keuhkoissa. Tämä voi johtaa pölykeuhkosairauteen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 mg/m3, TWA.
MAK: (mukaan lukien sen epäorgaaniset yhdisteet, paitsi stibiini): syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Kiehumislämpötilaksi on kirjallisuudessa mainittu myös: 1325°C, 1440°C, 1587 °C, 1750°C.
Tämän kortin suositukset pätevät vain metalliselle antimonille.
Ks. ICSC 0012, 0220, 0776 ja 1224. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.5 mg/m³ (8 h).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: Ei ole asetettu. Raskaana olevien ei tule altistua antimonille, ts. virtsan antimonipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,8 nmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7000 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi