« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMICSC: 0717 (Huhtikuu 2006)
CAS #: 7440-23-5
YK #: 1428
EC Numero: 231-132-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa happojen, halogeenien tai veden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin veden, happojen tai halogeenien kanssa. EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.    Käytä metallipalojen sammutusjauhetta, kuivaa hiekkaa. EI muita aineita.  Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kipu. Rakkulat. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Vakavia syviä palovammoja. Näönmenetys.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Peitä valunut aine kuivalla jauheella. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecorr
Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Säilytä mineraaliöljyssä. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. 
NATRIUM ICSC: 0717
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HOPEISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti veden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Hajoaa nopeasti ilman ja kosteuden vaikutuksesta. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: Na
Atomimassa: 23.0
Kiehumislämpötila: 880°C
Sulamislämpötila: 97.4 °C
Tiheys: 0.97 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Itsesyttymislämpötila: 120-125°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Ks. ICSC 0360 (natriumhydroksidi). 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Natriumia säilytetään aina mineraaliöljyssä.
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden ja hiilidioksidin kanssa. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, C; R: 14/15-34; S: (1/2)-5-8-43-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi