« Takaisin hakulomakkeelle  
BITUMIICSC: 0612 (Lokakuu 2004)
Maaöljybitumi
CAS #: 8052-42-4
YK #: 1999
EC Numero: 232-490-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.        Käytä kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, vaahtoa. EI vettä.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa. Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Kuumansuojakäsineet käsiteltäessä sulatettuja aineita. Suojavaatetus.  Huuhtele runsaalla vedellä, älä riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Anna kovettua. Lakaise valunut aine astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
BITUMI ICSC: 0612
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
TUMMANRUSKEA TAI MUSTA KIINTEÄ AINE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 


Kiehumislämpötila: >300°C
Sulamislämpötila: 54-173 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.0-1.18
Liukoisuus veteen: ei liukene
Leimahduspiste: >200 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: ~400°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä huurua. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Kuumentunut aine voi aiheuttaa palovammoja. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämän aineen savut ovat mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttavia. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI.
MAK: 1.5 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi