« Takaisin hakulomakkeelle  
VANADIINIPENTOKSIDIICSC: 0596 (Lokakuu 1999)
Divanadiinipentoksidi
Vanadiinihappoanhydridi
Vanadiini(V)oksidi
CAS #: 1314-62-1
YK #: 2862
EC Numero: 215-239-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Vinkuva hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Polttava tunne. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Kipu. Punoitus. Sidekalvontulehdus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Uneliaisuus. Pahoinvointi. Tajuttomuus. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
VANADIINIPENTOKSIDI ICSC: 0596
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAISTA-PUNAISTA KITEINEN JAUHE TAI KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Kuumennettaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi palavien aineiden kanssa. 

Molekyylikaava: V2O5
Molekyylimassa: 181.9
Hajoaa 1750 °C:ssa
Sulamislämpötila: 690 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 3.4
Liukoisuus veteen, g/100ml: 0.8  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aerosoli on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, keuhkoputkentulehduksen ja bronkospasmin. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen korkeiden pöly- tai huurupitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Aine voi aiheuttaa kielen värjäytymisen vihertävänmustaksi. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (as V, hengittyvä jae): 0.05 mg/m3, TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 2 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (V): 0,02 mg/m³ (8 h).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan vanadiini 600 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua vanadiinipentoksidille, ts. virtsan vanadiinipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 7 nmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 10 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 6 tunnin kokeessa: 126 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 50 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 15 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 20/22-37-48/23-51/53-63-68; S: (1/2)-36/37-38-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi