« Takaisin hakulomakkeelle  
MAGNESIUMJAUHE (pyroforinen)ICSC: 0289 (Marraskuu 2019)
CAS #: 7439-95-4
YK #: 1418
EC Numero: 231-104-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Voi syttyä spontaanisti kosketuksissa ilman kanssa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kosteuden tai minkään muun aineen kanssa.  ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä kuivaa hiekkaa, metallipalojen sammutusjauhetta. EI vettä. EI muita aineita. Ks. Huomautukset.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne suussa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin kuiviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flame
Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa
Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.3; YK-lisävaara: 4.2; YK-pakkausryhmä: I, II, III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään muista yhteensopimattomista aineista. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
MAGNESIUMJAUHE (pyroforinen) ICSC: 0289
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HARMAA JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Hienojakoisena syttyy ilmassa. Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Aine voi syttyä spontaanisti kosketuksessa ilman ja kosteuden kanssa . Tämä muodostaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja. Reagoi hapettimien ja monien muiden aineiden kanssa. Reagoi kosteuden ja happojen kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: Mg
Atomimassa: 24.3
Kiehumislämpötila: 1100°C
Sulamislämpötila: 649 °C
Tiheys: 1.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Itsesyttymislämpötila: 473 °C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: ks. Huomautukset 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen pölyhiukkasille voi vaikuttaa keuhkoihin 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia on tutkittu riittävästi, mutta merkittäviä vaikutuksia ei ole löytynyt. 

HUOMAUTUKSET
Palaa voimakkaalla liekillä.
Välttääksesi silmävaurion, älä katso suoraan magnesiumpaloon.
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: (LEL) 0.03 kg/m³.
Ks. ICSC 0701.
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden, hiilidioksidin, haloneiden, jauheen ja vaahdon kanssa. 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle EC50 (48 h)= 190 mg/l.  EU-luokitus
H250; H260 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi