Deklaracija Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima pri radu i njezina primjena i praćenje

ILO Declaration | 18 June 1998