Deklarata e Organizates Nderkombetare te Punes (ilo) lidhur me parimet dhe te drejtat themelore ne pune dhe ndjekja e saj

Déclaration | 18 juin 1998