Publications in Serbian

January 2011

 1. Prava mladih u radnom odnosu Vodič i Priručnik za instruktore

  01 January 2011

 2. Prava mladih u radnom odnosu: Vodič i Priručnik za predavače

  01 January 2011

  Krajnji je cilj ovoga materijala za osposobljavanje poslužiti kao vodič i priručnik za one koji žele pomoći mladima u stjecanju pozitivnoga prvoga radnog iskustva, ali i svih budućih. Njegov je cilj stvaranje svijesti o postojanju odgovornosti i potrebe za dostojanstvenom radnom praksom i pružanje pomoći mladima u određivanju uloge koju oni sami – kao sudionici radnoga odnosa – igraju u promicanju i održavanju pravednoga radnog odnosa.

September 2010

 1. Kako sprečiti i eliminisati najgore oblike dečijeg rada: Šta mogu poslodavci da učine?

  01 September 2010

  Brošura je pripremljena pod projektom IPEC-a Najgori oblici dečijeg rada na Kosovu, finan-siranom od strane italijanske Vlade pod dopunskim računom redovnog budžeta. Pripremlje-na je na osnovu „Eliminacije dečijeg rada: Smernice za poslodavce“ pripremljene od strane Biro ILO-a za aktivnosti poslodavaca (ACTEMP) u saradnji sa Međunarodnom organizacijom poslodavaca (IOE) 2007. godine, u konsultaciji sa i sa aktivnim učešćem višeg rukovodstva Ko-sovske privredne komore (KPK) i pojedinačnim poslodavcima. Ima za cilj da pomogne poslo-davcima i njihovim udruženjima da shvate i preduzmu mere protiv dečijeg rada i da služe kao smernica za praktične mere koje poslodavci i organizacije poslodavaca mogu da preduzmu u sprečavanju i eliminisanju dečijeg rada.

January 2010

 1. Profil sistema socijalne zaštite na Kosovu (prema Rezoluciji SB UN 1244 [1999])

  01 January 2010

 2. Priručnik za Procenu Rizika

  01 January 2010

 3. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom - Mitovi i realnosti

  01 January 2010

 4. Udite u svet Poslovadaca - Vodic za Mlade Preduzetnike i Pocetnike u biznisu

  01 January 2010

 5. Zakon o radu - Najčešće postavljana pitanja

  01 January 2010

 6. Sindikati i socijalni dijalog u vreme krize: slučaj Srbije

  01 January 2010

September 2009

 1. Penzione reforme u Srbiji iz međunarodnog i regionalnog aspekta

  25 September 2009

  Izveštaj sa Konferencije o penzionim reformama u Srbiji 24-25. septembar 2009, Beograd