Publications in Serbian

March 2014

 1. Deklaracija Međunarodne organizacije rada o multinacionalnim preduzećima: Koju korist od nje imaju radnici?

  20 March 2014

  Deklaracija o multinacionalnim preduzećima predstavlja globalni sporazum o tome kako bi preduzeća trebala da se ponašaju. Ona je korisno oruđe za sindikate da je koriste prilikom organizovanja da bi održali i poboljšali situaciju u kojoj se radnici nalaze.

December 2013

 1. Strategija Meðunarodne organizacije rada: socijalna sigurnost za sve: utvrdjivanje minimuma socijalne zaš titei izgradnja sveobuhvatnih sistema socijalne sigurnosti: kratak pregled

  20 December 2013

 2. Стратегија Међународне организације рада: социјална сигурност за све: утврђивање минимума социјалне заштите и изградња свеобухватних система социјалне сигурности: кратак преглед

  20 December 2013

 3. Restruktuiranje sistema ostvarivanja prava iz povreda na radu u Srbiji: dalja analiza reformskih opcija

  19 December 2013

  This publication summarizes the current provisions of employment injury benefits in Serbia and provides an overview of the social security benefits against accidents and sicknesses for work-related and general cases. It also presents the analysis with respect to the measures to improve the reporting of work accidents and occupational diseases in Serbia as well as presents the actuarial evaluation of the costs of employment injury benefits and the methods for determining contribution rates.

September 2012

 1. Penzione reforme u Srednjoj i Istočnoj Evropi: u vremenima krize i štednje, ali i izvan njih

  27 September 2012

January 2012

 1. Uticaj krize na zarade u Republici Srbiji

  31 January 2012

November 2011

 1. Postupci ILO-IPEC-a za ukidanje najgorih oblika dečjeg rada na Kosovu

  17 November 2011

  Siromaštvo, prepreke ka obrazovanju (pristupačnost, dostupnost, kvalitet, relevantnost) i tolerantni stavovi ka dečjem radu guraju veliki broj dece u rad još od prve decenije života. Dodatno, zbog privremenog “vakuma vrednosti”, vrednosti porodice i zajednice su pale i time povećale ranjivost dece.

October 2011

 1. Pomoćne strategije za oporavak od krize u jugoistočnoj Evropi - Studija Procene: Srbija

  10 October 2011

January 2011

 1. Prava mladih u radnom odnosu Vodič i Priručnik za instruktore

  01 January 2011

 2. Prava mladih u radnom odnosu: Vodič i Priručnik za predavače

  01 January 2011

  Krajnji je cilj ovoga materijala za osposobljavanje poslužiti kao vodič i priručnik za one koji žele pomoći mladima u stjecanju pozitivnoga prvoga radnog iskustva, ali i svih budućih. Njegov je cilj stvaranje svijesti o postojanju odgovornosti i potrebe za dostojanstvenom radnom praksom i pružanje pomoći mladima u određivanju uloge koju oni sami – kao sudionici radnoga odnosa – igraju u promicanju i održavanju pravednoga radnog odnosa.