Publications in Serbian

August 2021

 1. Dečji rad prevencija, prepoznavanje i intervencija

  12 August 2021

  „Dečiji rad - prevencija, identifikacija i intervencija“ je publikacija u PDF format, namenjena stručnjacima iz sistema socijalne zaštite koja ima za cilj da ih bliže upozna sa problemom zloupotrebe dečijeg rada. Instrumenti predstavljeni u publikaciji (Stručno -metodološke smernice za profesionalce u sistemu socijalne zaštite i Vodič za primenu Indikatora zloupotrebe dečjeg rada za sistem socijalne zaštite, kao i Trougao procene slučajeva zloupotrebe dečjeg rada) imaju za cilj poboljšanje znanje profesionalaca u sistemu socijalne zaštite o zloupotrebi dečjeg rada uključujući njegove najgore oblike. Instrumenti daju više informacija o tome kako prepoznati rizik od zloupotrebe dečjeg rada ili situaciju zloupotrebe dečjeg rada i koje dalje korake preduzeti kako bi zaštitili decu od tog oblika nasilja. Svi navedeni instrumenti su deo Instrukcije o načinu rada ustanova socijalne zaštite i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga socijalne zaštite deci u zaštiti dece od zloupotrebe dečjeg rada, koja je potpisana od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiji i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka pitanja i socijalna pitanja Republike Srbije.

June 2021

 1. Sindikati na prekretnici

  03 June 2021

  Поводом прославе стогодишњице МОР-а, Биро за радничке активности (ИЛО-АЦТРАВ) наручио је истраживање о тренутном стању синдиката у свету. Истраживање које је спровео професор Виссер истражује развој чланства у синдикатима широм света током протеклих деценија.

May 2021

 1. Profil bezbednosti i zdravlja na radu na Kosovu. Promovisanje dostojanstvenog rada kroz osnaživanje upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu i socijalnog dijaloga na Kosovu

  28 May 2021

  On daje pregled i najažuriranije informacije o trenutnom stanju BZR u nekoj oblasti i koristi se kako bi se procenili nedostaci sistema BZR i identifikovale prioritetne oblasti za delovanje.

November 2020

 1. ANALIZA TROŠKOVA ZA UPRAVLJANJE SLUČAJEVIMA DEČIJEG RADA NA KOSOVU

  09 November 2020

September 2020

 1. COVID-19 i svet rada Brza procena uticaja na zapošljavanje i mera politike SRBIJA

  02 September 2020

December 2019

 1. “Jedva sam čekala da počne” -- Vodič sa primerima dobre prakse u zapošljavanju osoba sa invaliditetom

  09 December 2019

  Glasovi sa inkluzivnih radnih mesta u Republici Srbiji

November 2019

 1. Sprovođenje inspekcijskih poseta u građevinskom sektoru - Vodič za inspektore rada

  27 November 2019

  Cilj ovog vodiča je da pomogne inspektorima rada u obavljanju inspekcijskih poslova time što će im na razumljiv način obezbediti informacije o predloženoj metodologiji za sprovođenje inspekcije u građevinskom sektoru - od planiranja do izveštavanja o sprovedenom nadzoru; pored toga, vodič sadrži tehničke informacije koje bi inspektori rada trebalo da obezbede poslodavcima i radnicima, kako bi obezbedili “Dostojanstven rad”.

February 2019

 1. Bezbednost i zdravlje na radu u građevinarstvu u Srbiji

  13 February 2019

January 2019

 1. Brza procena zloupotrebe dečjeg rada u poljoprivredi

  31 January 2019

 2. Preporuke za izveštavanje medija o zloupotrebi dečjeg rada u Republici Srbiji

  31 January 2019