Publications in Romanian

July 2016

 1. Prevenirea Stresului în Muncă listă de verificare

  30 July 2016

  Stresul legat de muncă este una din cele mai importante probleme în multe ţări şi în diferite tipuride muncă. Stresul are multe efecte negative, inclusiv boli ale circulaţiei sangvine şi boli gastrointestinale, alte probleme de ordin fizic, psiho-somatic şi psihologic, şi productivitate redusă.

 2. Extinderea securității sociale a agricultorilor în Republica Moldova: rezultate și recomandări ale studiului privind evaluarea securității sociale pentru agricultori

  28 July 2016

  În Republica Moldova, agricultura reprezintă un sector economic esențial. Cu toate acestea, fermierii și lucrătorii angajați în sectorul agricol reprezintă în prezent unul dintre cele mai dezavantajate grupuri. Muncitorii din agricultură și în special fermierii din zonele rurale nu sunt acoperiți în mod adecvat în cadrul sistemului de securitate socială.

September 2015

 1. Maternitate și paternitate la locul de muncă: Legislația și practica internațională

  29 September 2015

  DOCUMENT DE POLITICI

May 2014

 1. Cercetarea şi analiza locurilor de muncă vacante şi necesarului de calificări în Uniunea Europeană, Republica Moldova şi Ucraina

  27 May 2014

  A research was conducted at the EU and Member States level to identify the skill needs and the mechanisms for filling vacancies for job seekers.

 2. Evaluarea legăturilor dintre educație, formare și migrația forței de muncă în Republica Moldova

  27 May 2014

  It analyses interconnection between the professional education system in the Republic of Moldova, the local labour force supply and demand and labour migration.

 3. Migrația circulară: câștig triplu sau sfârșit obscur

  14 May 2014

  Translation of the publication: Circular Migration: A Triple Win or a Dead End

April 2014

 1. Securitatea şi sănătatea în utilizarea produselor chimice la locul de muncă.

  28 April 2014

March 2014

 1. Declaraţia OIM privind companiile multinaţionale: Ce beneficii aduce lucrătorilor?

  20 March 2014

  Declaraţia privind companiile multinaţionale reprezintă un acord la nivel mondial cu privire la modul în care ar trebui să acţioneze întreprinderile. Ea reprezintă un instrument valoros pentru sindicate, care îl pot utiliza în procesul lor de organizare, pentru a menţine și a îmbunătăţi situaţia lucrătorilor.

December 2013

 1. Strategia Organizaţiei Internaţionale a Muncii: securitate socială pentru toţi: stabilirea nivelurilor minime de protecţie socială şi instituirea sistemelor cuprinzătoare de securitate socială: rezumat sinteză

  20 December 2013

 2. Sistemul asigurărilor privind accidentele de muncă s,i bolile profesionale în Republica Moldova: opţiuni privind cotele de contribuţii

  19 December 2013

  Employment injury compensation is closely related with occupational safety and health. In order to reduce work accidents and occupational diseases, it is indispensable to create positive synergies between compensation and prevention. One of the crucial questions is how to find a balance between individual liability and collective solidarity with a view to improve the financial protection of all parties and provide incentives for prevention. This report explains key characteristics of the differential rating system and experience rating system, and analyzes the issues associated with their implementation in the Moldovan context.