Oportunități și constrângeri în consolidarea îngrijirii copiilor în Moldova prin eforturi publice și private

În ultimii ani, utilizarea serviciilor de îngrijire a copiilor în Moldova a crescut constant, ceea ce permite femeilor să revină pe piața muncii. Însă, utilizarea serviciilor de îngrijire pentru copiii cu vârsta de 0–3 ani este încă semnificativ mai redusă decât utilizarea
serviciilor de îngrijire a copiilor de vârstă mai mare. Acest lucru e condiționat, în mare măsură, de lipsa serviciilor (publice) de ngrijire a copiilor pentru acest grup de vârstă. Îngrijirea disponibilă pentru copiii mici este asigurată, preponderent, prin servicii informale, cum ar fi îngrijitorii/ îngrijitoarele de copii.

În decembrie 2022, Parlamentul Republicii Moldova și-a propus să faciliteze utilizarea serviciilor de îngrijire a copiilor de 0–3 ani prin aprobarea Legii privind serviciile alternative de îngrijire a copilului, care permite instituirea a trei forme legale, private, de îngrijire a copilului: 1) servicii de îngrijire a copiilor la locul de muncă 2) servicii de îngrijire a copiilor de tip familial și 3) servicii individualizate de îngrijire a copilului.

Pentru a analiza situația actuală în domeniul îngrijirii copiilor și impactul noii legislații, OIM a realizat o analiză a sistemelor de piață, pentru a determina modul în care formele alternative de îngrijire a copiilor ar afecta și ar fi afectate de oferta și cererea de îngrijire a copiilor, funcțiile de sprijin a îngrijirii copiilor și, în general, regulile și eglementările asociate cu sectorul de îngrijire a copiilor.