Publications in Polish

April 2015

  1. Budujmy Kulturę Bezpieczeństwa Pracy

    28 April 2015

    Krajowa kultura bezpieczeństwa i higieny pracy to obszar, w którym na wszystkich poziomach szanuje się prawo do bezpiecznego środowiska pracy. W tym właśnie zakresie władze, pracodawcy i pracownicy aktywnie uczestniczą w zapewnianiu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy przez system jasno określonych praw, zadań i obowiązków, gdzie najwyższym priorytetem jest zasada prewencji.