Publications in Montenegrin

July 2016

 1. Profesionalno mirenje u kolektivnim radnim sporovima: Praktični vodič

  27 July 2016

  Ovaj Vodič je pripremljen kao podregionalni instrument koji dopunjuje tehničku pomoć MOR u oblasti sprečavanja i rješavanja radnih sporova u zemljama entralne i Istočne Evrope.

April 2016

 1. Tranzicija na tržište rada mladih žena i muškaraca u Crnoj Gori

  13 April 2016

  Ovaj Izvještaj predstavlja najvažnije izvode iz Ankete o tranziciji od škole do posla iz 2015. godine (School-to-work Transition Survey - SWTS) koja je sprovedena zajedno sa Zavodom za statistiku Crne Gore u okviru projekta Work4Youth Međunarodne organizacije rada.

April 2015

 1. Pridružite nam se u izgradnji kulture prevencije zaštite i zdravlja na radu

  24 April 2015

 2. Pridružite nam se u izgradnji kulture prevencije zaštite i zdravlja na radu

  24 April 2015

January 2011

 1. Objedinjena registracija i izvještavanje o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima

  01 January 2011

  Ovaj Vodič sadrži informacije o obavezama i odgovornostima poslodavaca prilikom registracije poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika. On objašnjava koje sve zahtjeve poslodavac mora da ispuni u pogledu registracije obveznika i osiguranika u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima. Pored toga Vodič objašnjava koju dokumentaciju poslodavac mora da dostavi poreskom organu.

December 2010

 1. Inspekcijski nadzor – priručnik za poslodavce

  01 December 2010

  Podsjetnik na dokumentaciju i evidenciju koju preduzeće treba da vodi i postupke koje treba da preduzme, a sve u cilju usklađivanja svog poslovanja sa važećim propisima, kao i izbegavanja rizika eventualnog propisivanja kazni od strane nadležnih inspekcijskih organa.

January 2009

 1. Zakon o radu – prilog razumijevanju i primjeni

  01 January 2009

  Ova publikacija je pokušaj da se ponude odgovori svim onim poslenicima – akterima privrednog života u Crnoj Gori, a prije svega članovima UPCG, koji su iskazali potrebu da im Zakon o radu bude pristupačniji i pogodniji u procesu primjene.

 2. Zapošljavanje i rad stranaca - nova regulativa

  01 January 2009

  Uslovi zapošljavanja, pojam i vrste radnih dozvola, utvrđivanje njihovog broja, procedura zapošljavanja stranaca, pravna regulativa i obrasci.