Publications in Montenegrin

May 2017

 1. Globalni izvještaj o zaradama 2016/17 - Nejednakost zarada na radnom mjestu

  23 May 2017

 2. NESTANDARDNO ZAPOŠLJAVANJE ŠIROM SVIJETA: Razumijevanje izazova, oblikovanje mogucnosti

  12 May 2017

November 2016

 1. Promovisanje mogućnosti za dostojanstveni rad za mladih Rome u Centralnoj i Istočnoj Evropi

  21 November 2016

October 2016

 1. Bijela Kniga: Preporuke za unapređenje zapošljavanja mladih u Crnoj Gori

  01 October 2016

  Studija koja slijedi zasniva se na nalazima Izvještaja MOR-a pod nazivom „Tranzicija na tržište rada mladih žena i muškaraca u Crnoj Gori“1, kao i na diskusijama vođenim tokom dvije tehničke radionice (Kolašin, 21-22. april i Podgorica, 18-19. jul 2016.), organizovanim za članove međuinstitucionalne radne grupe zadužene za razvoj politika za promovisanje zapošljavanja mladih. Cilj ove Bijele knjige je da se kreira portfolio preporuka za politike - na osnovu iskustava evropskih zemalja - kako bi se: Poboljšala relevantnost ishoda učenja i smanjila neusklađenost tražnje za stečenim vještinama; Povećao kvantitet i kvalitet radnih mjesta za mlade; Poboljšala efikasnost servisa i programa za zapošljavanje mladih.

July 2016

 1. Profesionalno mirenje u kolektivnim radnim sporovima: Praktični vodič

  27 July 2016

  Ovaj Vodič je pripremljen kao podregionalni instrument koji dopunjuje tehničku pomoć MOR u oblasti sprečavanja i rješavanja radnih sporova u zemljama entralne i Istočne Evrope.

April 2016

 1. Tranzicija na tržište rada mladih žena i muškaraca u Crnoj Gori

  13 April 2016

  Ovaj Izvještaj predstavlja najvažnije izvode iz Ankete o tranziciji od škole do posla iz 2015. godine (School-to-work Transition Survey - SWTS) koja je sprovedena zajedno sa Zavodom za statistiku Crne Gore u okviru projekta Work4Youth Međunarodne organizacije rada.

April 2015

 1. Pridružite nam se u izgradnji kulture prevencije zaštite i zdravlja na radu

  24 April 2015

 2. Pridružite nam se u izgradnji kulture prevencije zaštite i zdravlja na radu

  24 April 2015

January 2011

 1. Objedinjena registracija i izvještavanje o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima

  01 January 2011

  Ovaj Vodič sadrži informacije o obavezama i odgovornostima poslodavaca prilikom registracije poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika. On objašnjava koje sve zahtjeve poslodavac mora da ispuni u pogledu registracije obveznika i osiguranika u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima. Pored toga Vodič objašnjava koju dokumentaciju poslodavac mora da dostavi poreskom organu.

December 2010

 1. Inspekcijski nadzor – priručnik za poslodavce

  01 December 2010

  Podsjetnik na dokumentaciju i evidenciju koju preduzeće treba da vodi i postupke koje treba da preduzme, a sve u cilju usklađivanja svog poslovanja sa važećim propisima, kao i izbegavanja rizika eventualnog propisivanja kazni od strane nadležnih inspekcijskih organa.