Deklarata e ILO-s mbi Ndërmarrjet Shumëkombëshe (NSHK): Ç’thotë ajo për Punëtorët?

Deklarata e NSHK përfaqëson një marrëveshje globale lidhur me atë se si ndërmarrjet duhet të veprojnë. Ajo është një mjet i rëndësishëm për sindikatat për t’u përdorur kur ato organizohen për të mbajtur dhe përmirësuar situatën e punëtorëve.

Kjo guidë e Deklaratës së NSHK është hartuar për të ndihmuar sindikatat kur ato kërkojnë adoptimin dhe përdorimin e politikave dhe parimeve të përmbledhura në Deklaratën e NSHK, ndërsa mbështet një angazhim më të gjërë për përdorimin e saj prej ILOs dhe partnerëve të saj të natyrshëm.