Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Bezbednost i zdravlje pri upotrebi hemikalija na radnom mestu

Ovaj izveštaj povodom obeležavanja Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu 2014. daje pregled trenutne situacije u vezi sa upotrebom hemikalija i njihovim uticajem na radnom mestu i u životnoj sredini, uključujući razne nacionalne, regionalne i međunarodne napore da se one tretiraju. Izveštaj takođe predstavlja elemente za uspostavljanje nacionalnih programa i onih na nivou preduzeća koji doprinose adekvatnom upravljanju hemikalijama na radnom mestu.

Proizvodnja i upotreba hemikalija na radnim estima širom sveta predstavljaju jednu od najznačajnijih promena u okviru programa zaštite na radnom mestu. Hemikalije su od suštinske životne važnosti, i njihove prednosti su široko rasprostranjene i priznate. Od pesticida koji povećavaju obim i kvalitet prehrambene proizvodnje, do farmaceutskih proizvoda koji leče bolesti, i proizvoda za čišćenje koji pomažu u uspostavljanju higijenskih uslova života, hemikalije su ključne za zdrav život i savremene pogodnosti. Hemikalije su takođe ključni deo industrijskih procesa za razvijanje proizvoda koji su važni za globalne životne standarde. Međutim, kontrolisana izloženost ovim hemikalijama na radnom mestu, kao i njihove ograničene emisije u životnu sredinu, su zadaci za čije rešavanje država, poslodavci i radnici nastavljaju da se bore.