Декларација Међународне организације рада о мултинационалним предузећима: Коју корист од ње имају радници?

Декларација о мултинационалним предузећима представља глобални споразум о томе како би предузећа требала да се понашају. Она је корисно оруђе за синдикате да је користе приликом организовања да би одржали и побољшали ситуацију у којој се радници налазе.

Овај водич кроз Декларацију о мултинационалним предузећима осмишљен је да помогне синдикатима да се залажу за усвајање и коришћење политика и принципа садржаних у Декларацији о мултинационалним предузећима, док МОР и њени конституенти подржавају ширу
употребу Декларације.