MOP Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice - Co přináší pracovníkům?

Deklarace MNE představuje globální smlouvu hovořící o tom, jak se mají podniky chovat. Je to cenný nástroj pro odbory, kterého mohou využívat ve svém úsilí za zachování a zlepšování situace pracovníků.

Tato příručka k Deklaraci MNE má za úkol pomoci odborům usilujícím o to, aby byla defi nována a uplatňována politika a zásady obsažené v Deklaraci MNE, a současně má přispět i k většímu zapojení MOP a jejích složek do provádění Deklarace.