Impactul reformelor legislative asupra relaţiilor industriale din România

Studiul de impact subliniază schimbările majore efectuate în 2011 asupra cadrului legal şi instituţional privind partenerii sociali şi activităţile acestora, incluzând negocierea colectivă.