Декларација на МОТ за социјална правда заради праведна глобализација

Download: