ILO project to improve safety and health in the mining industry of Ukraine

Project description 

The overall objective of the project is to reduce work accidents and occupational diseases in the mining industry of Ukraine through a systematic development of modern occupational safety and health (OSH) policies supported by enhanced capacity of social partners. The project will assist the constituents at policy level, strengthen the capacity of social partners to implement practical OSH management measures at the workplace level, and promote occupational safety and preventative culture.


When:  1 May 2017 - 31 March 2020
Development partner: The Government of Canada, the Labour Program of Employment and Social Development Canada (Labour-ESDC)
Budget: CDN 600,000
Project code: UKR/16/01/CAN
Contacts: Kenichi Hirose, Senior Social Protection Specialist
Iryna Peksheva, Project Coordinator through budapest@ilo.org  

The overall objective of the project is to reduce work accidents and occupational diseases in the mining industry of Ukraine through a systematic development of modern OSH policies supported by an enhanced capacity of social partners. The project aims to achieve this objective by (i) assisting the development and implementation of modern OSH policies in accordance with the international labour standards and EU directives, (ii) strengthening the capacity of social partners to implement practical OSH management measures at the workplace level, and (iii) promoting a safety and preventative culture through effective knowledge-sharing on tools and good practice on OSH.

Проект МОП з поліпшення стану безпеки та гігієни праці у гірничодобувній промисловості України


Загальна мета проекту – досягти зменшення кількості випадків травмування, пов’язаного з виробництвом, та професійних захворювань у гірничодобувній та вугільній промисловості України шляхом систематичного розроблення сучасних політик з питань безпеки та гігієни праці (БГП) через зміцнений потенціал соціальних партнерів. Проект надаватиме підтримку зацікавленим сторонам на політичному рівні, сприятиме зміцненню потенціалу соціальних партнерів для запровадження практичних заходів з БГП на рівні підприємства та робочого місця та просуватиме принципи безпечної праці й культуру запобігання нещасним випадкам на виробництві і професійним захворюванням.

Коли: 1 травня 2017 - 31 березня 2020
Партнер з розвитку: Уряд Канади, Міністерство зайнятості та соціального розвитку Канади у межах Програми фінансування праці (the Labour Program of Employment and Social Development Canada (Labour-ESDC)
Бюджет: 600,000 канадських доларів
Код проекту: UKR/16/01/CAN
Контакти: Кенічі Хіросе, провідний спеціаліст з питань соціального захисту
Ірина Пекшева, національний координатор проекту


Гірничодобувна і вугільна промисловості України є одними з найважливіших джерел національної економіки і, разом з тим, найнебезпечнішими галузями промисловості. Багато шахтарів та гірників зазнають виробничих травм, у тому числі із серйозним чи смертельним наслідком та страждають на професійні захворювання, зокрема, опорно-рухового апарату і дихальних шляхів. У березні 2017 року вісім шахтарів загинули і ще 20 зазнали серйозних травм внаслідок вибуху на шахті по видобутку вугілля «Степова», що знаходиться на заході України. На додачу, вугільна промисловість зазнала серйозного впливу через озброєний конфлікт, що розпочався наприкінці 2013 року. Оскільки багато підприємств страждають від дефіциту фінансування, створилася нагальна потреба в убезпеченні шахтарської праці. Сьогоднішня ситуація вимагає особливої та пріоритетної уваги.

Загальна мета проекту – зменшення кількості випадків травмування, пов’язаного з виробництвом, та професійних захворювань у гірничодобувній галузі та вугільній промисловості України шляхом систематичного розроблення сучасних політик з питань БГП через зміцнений потенціал соціальних партнерів. Даної мети планується досягти шляхом: (і) надання допомоги у розробленні і впровадженні сучасних підходів до БГП у відповідності з міжнародними трудовими нормами та директивами ЄС, (іі) зміцнення потенціалу соціальних партнерів для запровадження практичних заходів БГП на рівні підприємства та робочого місця, а також (ііі) просування превентивної культури безпеки та гігієни праці через ефективний обмін досвідом із застосування інструментів та найкращих практик з БГП.


Мітки: гірничодобувний, вугільний, безпека та гігієна праці
Регіони та країни покриття: Європа, Україна