Enhancing the Labour Administration Capacity to Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work

July 2017 – December 2019

The Project contributes to the implementation of the European Union (EU) - Ukraine Association Agreement (in force since the 1 September, 2017) and its relevant annexes as well as of the International Labour Organization (ILO) Conventions No. 81 and 129 on labour inspection, ratified by Ukraine in 2004.

This is the joint contribution of the EU and ILO to strengthen labour standards, occupational safety and health (OSH) and the enforcement of legislation in the country. As a result, all workers and employers in Ukraine shall benefit from regular employment, safer and healthier working conditions.

The project supports the Ministry of Social Policy and the State Labour Service. Considering the particular role of the social partners, tripartite consultations will be held throughout the project implementation.


Проект ЄС-МОП «Зміцнення адміністрації праці
з метою покращення умов праці і
подолання незадекларованої праці»

липень 2017 – грудня 2019

Проект сприяє реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, що набула чинності 1 вересня 2017 р., та її відповідних додатків, а також положень Конвенцій МОП № 81 та № 129 про інспекцію праці, ратифікованих Україною у 2004 р.

Це внесок ЄС і МОП у просування міжнародних трудових норм, покращення безпеки і гігієни праці (БГП) і додержання законодавства про працю в Україні. Докладені зусилля посприяють позитивним змінам на користь усіх працівників і роботодавців. 

Проект впроваджується на підтримку діяльності Міністерства соціальної політики і Державної служби з питань праці.  Соціальні партнери, зважаючи на їх важливу роль, задіяні шляхом  тристоронніх консультацій.

Events / ЗАХОДИ

Project Events
 
 1. Training for trainers “OSH - risk management (assessment and control) methodologies and labour inspectors’ gesture in Construction” / Тренінг для тренерів «Безпека та гігієна праці – методи управління ризиками (оцінка і контроль) та специфіка їх застосування інспекторами праці у будівництві»
 2. Training for trainers “OSH - risk management (assessment and control) methodologies and labour inspectors’ gesture in Road Transport” / Тренінг для тренерів «Безпека та гігієна праці – методи управління ризиками (оцінка і контроль) та специфіка їх застосування інспекторами праці у автотранспортній галузі»
 3. Training for trainers “OSH - risk management (assessment and control) methodologies and labour inspectors’ gesture in Forestry” / Тренінг для тренерів «Безпека та гігієна праці – методи управління ризиками (оцінка і контроль) та специфіка їх застосування інспекторами праці у лісовому господарстві»
 4. “Training series on Inspection techniques and soft skills to tackle UDW” / Тренінги для інспекторів праці з технік виявлення та подолання НП та ефективних комунікацій»
 5. Tripartite workshop “Ukrainian labour inspection legal framework” / Тристоронній семінар «Національна нормативно-правова база з питань інспекції праці»
 6. Biannual Action Plan to Fight Undeclared Work Тристоронній семінар-тренін Розроблення дворічного плану дій подолання незадекларованої праці
 7. Project Steering Committee. Sitting № 2 / Наглядова рада проекту ЄС-МОП. Засідання № 2
 8. Validation of the National OSH Profile for Ukraine / Валідація Національного профілю з безпеки та гігієни праці
 9. EU-ILO Project Launch / Відкриття Проекту ЄС-МОП
 10. Training Series on EU Directives / Тренінги по Директивам ЄС
Stakeholders Events
 1. 1st International Conference on the OSH in Construction / Перша Міжнародна конференція «Безпека праці у будівництві»
 2. Conference “Five levels of maturity of enterprise safety culture. Ukrainian way” / Конференція «Популяризація Культури Безпеки. Роль Інспекції Праці»
 3. VI International Scientific and Practical Conference on Occupational Safety 2018 / Ukrainian version
 4. Federation of Trade Unions Forum on OSH / Ukrainian version
 5.  Confederation of Free Trade Unions - The Informal Economy and Rec 204 / Ukrainian version

Press publications / Публікації в ЗМІ

 1. Intervention of Antonio Santos, EU-ILO Project Manager at the OSH Conference on 06 June 2018. Article in the OSH Magazine / Виступ Антоніу Сантуша, менеджера проекту ЄС-МОП на конференції з БГП 6 червня 2018. Журнал «Охорона праці»
 2. Publication about the EU-ILO Seminar on Ukraine's OSH Profile validation in the OSH Magazine / Публікація в журналі «Охорона праці» про семінар проекту ЄС-МОП з валідації Національного профілю з БГП
 3. Intervention of Antonio Santos, EU-ILO Project Manager at the OSH in Construction Conference on 24-25 October 2018. Article in the OSH magazine / Виступ Антоніу Сантуша, менеджера проекту ЄС-МОП під час конференції з БГП у будівництві 24-25 жовтня 2018. Журнал «Охорона праці»
 4. Labour Inspection in Ukraine. EU-ILO seminar on Labour inspection legal framework. Article in the OSH Magazine / Інспекція праці в Україні. Про семінар проекту ЄС-МОП з нормативно-правової бази інспекції праці. Стаття в журналі «Охорона праці»
 5. Interview with António José Robalo dos Santos in AgroPRО magazine in September, 2018 / Інтерв'ю з Антоніу Жозе Робалу душ Сантушем в журналі АгроPRO у вересні 2018 р.
 6. Interview with Antonio Santos for OSH Magazine/Інтерв'ю з Антоніу Жозе Робалу душ Сантушем у журналі «Охорона праці»
 7. Press-conference in Kiev on occasion of the World OSH Day - Прес-конференція в Києві до Всесвітнього дня охорони праці

Photo gallery / Фото