Guidelines and Recommendations to the Concept on the Reform of the National System for Occupational Risk Prevention and Promotion of OSH

Meeting document | 07 November 2017
The Guidelines and Recommendations were developed in reply to the request of the national stakeholders. The Concept is to be the strategic document that will provide guidance to the actions of the national stakeholders up to 2020. It should help to implement a comprehensive approach to improve the national OSH system and bringing it in line with the EU and ILO standards.

Настанови і рекомендації до концепції реформування національної системи запобігання професійним ризикам і заохочення безпеки та гігієни праці

Дані настанови та рекомендації були розроблені у відповідь на запит національних партнерів. Концепція повинна бути стратегічним документом, який забезпечить керівництво діям національних партнерів до 2020 року. Це може допомогти реалізувати комплексний підхід до вдосконалення національної системи охорони праці та забезпечення її відповідності стандартам ЄС та МОП.