EU-ILO Project - “Enhancing the Labour Administration Capacity to Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work”

Analysis and recommendations for modernization of the SLS information system and its interoperability

Consultations of ILO international experts for the Ukraine’s State Labour Service and OSH institute representatives, the national experts engaged in modernization and interoperability of SLS information management system (IS) were held on February 20-21, 2018. The participants analysed the current state of the existing information systems of the State Labour Service of Ukraine (SLS) and of other institutions related to labour inspection with particular focus on SLS activities to tackle undeclared work (UDW). The international experts and national partners reviewed strong and weak points of existing information systems as well as needs and expectations with regard to the contents and usage of the existing information systems by the SLS management, labour inspectors and other relevant institutions. The recommendations will be developed by the ILO experts for the modernization of the SLS IS and its interoperability with the IS’s of other related institutions.

Photo Album

Аналіз та рекомендації щодо модернізації інформаційної системи Державної служби України з питань праці та її сумісності з іншими інформаційними системами


Міжнародними експертами МОП 20-21 лютого 2018 року проведено консультації для представників Державної служби України з питань праці, Інституту промислової безпеки та охорони праці, національних експертів, що займаються модернізацією інформаційної системи (ІС) Держпраці та її сумісності з ІС інших органів/установ/організацій. Під час зустрічей міжнародні експерти та національні партнери проаналізували стан справ стосовно існуючих інформаційних систем Держпраці та ІС інших установ, пов'язаних з інспекцією праці, з особливим акцентом на діяльність Держпраці щодо подолання незадекларованої праці. Міжнародні експерти та національні партнери розглянули переваги і недоліки нинішніх інформаційних систем, потреби і очікування керівництва, інспекторів праці та інших установ/організацій щодо інформаційного наповнення та використання цих систем. Експертами МОП будуть розроблені рекомендації щодо інформаційної системи Держпраці та її сумісності з інформаційними системами інших відповідних установ

Фотоальбом