EU-ILO Project - “Enhancing the Labour Administration Capacity to Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work”

Legal framework on labour inspection

The Project will support the revision of legislation and procedures regarding labour inspection based on an analysis of the national legislation and with reference to the ILO Conventions on Labour Inspection No. 81 and 129; the EU strategic documents such as European Commission Senior Labour Inspectors´ Committee common principles for labour inspection in relation to health and safety at work, the European Parliament Resolution on effective labour inspections as a strategy to improve working conditions, the EU Platform to tackle undeclared work´s  study "Member State Factsheets and synthesis report" and others.

Національне законодавство щодо інспекції праці


Проект також підтримуватиме перегляд національного законодавства та процедур, що стосуються інспекції праці,  на основі аналізу відповідного національного законодавства та у світлі Конвенцій МОП № 81 і 129 про інспекцію праці та стратегічних документів ЄС, таких як Керівні принципи Комітету Старших інспекторів праці Європейської Комісії для інспекції праці у випадку охорони здоров'я і безпеки на робочому місці, Резолюція Європейського Парламенту про ефективні інспекцій праці в якості стратегії щодо поліпшення умов праці, "Факти держав-членів і зведена доповідь" Платформи ЄС із подолання незадекларованої праці та інших.