Навчальний курс МОП «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці»

Завдяки міжнародним трудовим нормам і новому навчальному курсу МОП прагне і далі зміцнювати спроможність інспекцій праці в усьому світі для кращого узгодження з положеннями Конвенцій № 81 і 129, а також сприяти розбудові сучасних і ефективних систем інспекції праці.

Цей оновлений навчальний курс оснований на попередній редакції та враховує досвід її використання за минулі роки. Він містить також нові модулі, спрямовані на розв’язання проблем, актуальних для більшості країн, як-от недопущення дискримінації, домашня праця, насильство й домагання.

Коротко про навчальний курс.

Навчальний курс включає:

Модуль 0. Вступ
Модуль 1. Основи системи адміністрації праці
Модуль 2. Вступ до теми інспекції праці
Модуль 3. Політика і планування інспекції праці
Модуль 4. Інспекція праці: розроблення стратегій сприяння додержанню правових норм
Модуль 5. Співпраця і партнерство
Модуль 6. Інспектування умов праці
Модуль 7. Інспектування трудових відносин
Модуль 8. Безпека та здоров’я на роботі
Модуль 9. Робота з уразливими групами працівників
Модуль 10. Проведення інспекційного відвідування з питань праці
Модуль 11. Інструментарій служби інспекції праці
Модуль 12. Розвиток інституційної спроможності
Модуль 13. Інспекція праці й недопущення дискримінації
Модуль 14. Забезпечення додержання законодавства про психосоціальні ризики
Модуль 15. Інспекційні заходи стосовно психосоціальних ризиків
Модуль 16. Інспекційна діяльність у сфері домашньої праці
Модуль 17. Застосування соціальних навичок у роботі інспекторів праці

Пропонуємо поєднати застосування навчального курсу з Керівними настановами щодо загальних принципів інспекції праці, ухваленими тристоронньою зустріччю експертів МОП 16 грудня 2021 року.