Дослідження професійної кар’єри інспекторів праці

Ця праця адресована керівникам систем інспекції праці, яким доводиться розробляти чи вдосконалювати кадрову політику щодо інспекторів праці. Вона дає їм основи для розроблення політики, орієнтованої конкретно на інспекторів праці, містить огляд сучасних підходів до управління людськими ресурсами (ЛР) інспекції праці, а також містить ряд прикладів успішних практик у таких сферах, як набір, підготовка, оплата праці, просування по службі, мобільність і баланс між роботою та особистим життям.