Відгуки наших партнерів

Партнери Проєкту ЄС-МОП мають вирішальне значення, оскільки вони є справжніми власниками Проєкту. Вони несуть ключову відповідальність за сталість результатів Проєкту та їхній позитивний вплив на покращення умов праці в країні. Вони – сполучна ланка між Проєктом та його кінцевими бенефіціарами − працівниками та роботодавцями в Україні.

Головними партнерами Проєкту є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Державна служба України з питань праці (Держпраці), профспілки і об՚єднання роботодавців.

У широкому сенсі, до них також належать Верховна Рада України, Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я, Омбудсман, Державна регуляторна служба, Державна служба зайнятості, Інститут медицини праці, навчальні заклади, експертні асоціації, громадські організації та інші.

Відгуки партнерів про Проєкт дозволяють нам постійно вдосконалювати нашу спроможність створювати додану вартість для наших партнерів, а через них сприяти безпечній, здоровій та задекларованій роботі в Україні.