Dokument Programa dostojanstvenog rada za zemlju Bosnu i Hercegovinu 2008 - 2011

Ovaj Program odražava strateško planiranje aktivnosti suradnje ILO-a sa Bosnom i Hercegovinom za razdoblje 2008.- 2010. godina i priređen je sa konstituentima ILO-a u svrhu promicanja dostojanstvenog rada, kao ključne komponente razvojnih politika i istodobno kao cilja državne politike vlada i socijalnih partnera.

Policy | 16 November 2010