Az ILO szerint 2000 óta egyharmadával csökkent a gyermekmunkások száma

Egy új ILO-jelentés szerint a gyermekmunka elleni küzdelem jó úton halad, de a jelenlegi ütem mellett nem telesülhet az a célkitűzés, hogy 2016-ra megszűnjenek a legrosszabb formái.

Press release | 23 September 2013

GENF (ILO hírek) – A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által közreadott új jelentés (A gyermekmunka elleni küzdelem helyzetének értékelése. ILO globális becslések és trendek a gyermekmunkával kapcsolatban. 2000-2012”, ILO, Genf 2013. ) szerint 2000 óta világszerte egyharmadával, 246 millióról 168 millióra csökkent a gyermekmunkások száma. Még a legutóbbi, nagyobb arányú csökkenés sem elegendő azonban ahhoz, hogy teljesüljön az a nemzetközi közösség által az ILO-n keresztül kitűzött cél, hogy 2016-ig felszámolják a gyermekmunka legrosszabb formáit.

„Jó úton járunk, de még mindig nem haladunk elég gyorsan. Ha komolyan gondoljuk, hogy belátható időn belül véget vetünk annak a szörnyűségnek, amit gyermekmunkának nevezünk, akkor minden szinten sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk”, jelentette ki Guy Ryder, az ILO főigazgatója.

Mi a gyermekmunka?

A gyermekmunka olyan munka, amely megfosztja a gyermekeket a gyermekkoruktól, a bennük rejlő lehetőségektől és a méltóságuktól, és károsan hat a fizikai és szellemi fejlődésükre. Ide tartozik az olyan munka, amelyet a munkavállalásnak a törvény által – A foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 1973. évi ILO egyezmény (138 sz.) alapján – meghatározott alsó korhatáránál fiatalabb gyermekek végeznek, valamint a gyermekmunka legrosszabb formái, amint azokat A gyermekmunka legrosszabb formáiról szóló 1999. évi ILO egyezmény (182. sz.) meghatározza.
 
 
A jövő hónapban Brazíliavárosban megrendezésre kerülő Gyermekmunka Elleni Világkonferencia (Global Conference on Child Labour) előkészületei során közzétett legújabb ILO-becslések szerint a legnagyobb előrelépés 2008 és 2012 között történt, amikor a globális szám 215 millióról 168 millióra csökkent.

A 168 millió gyermekmunkás több mint fele végez veszélyes munkát. Ez olyan tevékenységet jelent, amely közvetlenül veszélyezteti az egészségüket, biztonságukat és erkölcsi fejlődésüket. Jelenleg a veszélyes munkát végző gyermekek száma 85 millió – kevesebb, mint a 2000-ben jelzett 171 millió.

A veszélyes munka kifejezést gyakran használják a gyermekmunka legrosszabb formái helyett, hiszen a gyermekmunka legrosszabb formáiban foglalkoztatott gyermekek döntő többsége veszélyes munkát végez.

További fontos megállapítások a jelentésből:

  • Abszolút számokban mérve a legtöbb gyermekmunkás az ázsiai-csendes-óceáni térségében található (közel 78 millió), de a népességhez viszonyítva továbbra is Fekete-Afrikában fordul elő a leggyakrabban a gyermekmunka, ahol ez az arány 21 százalék.
  • A gyermekmunka a szegényebb országokban fordul elő a leggyakrabban, de a közepes jövedelmű országban dolgozik a legtöbb gyermekmunkás.
  • 2000 óta a lányok körében 40 százalékkal csökkent a gyermekmunka, míg a fiúknál 25 százalékkal lett kevesebb a gyermekmunkás.
  • A mezőgazdaság továbbra is messze a legjelentősebb olyan ágazat, ahol gyermekmunkások dolgoznak (98 millió gyermek, vagyis 59 százalék), de a probléma nem elhanyagolható a szolgáltatásokban (54 millió) és az iparban (12 millió) sem – elsősorban az árnyékgazdaságban.

Regionális adatok a gyermekmunkások számáról

  • 2008 és 2012 között az ázsiai-csendes-óceáni térségében, a latin-amerikai és karibi, valamint a fekete-afrikai térségekben csökkent az 5-17 éves gyermekek körében a gyermekmunka.
  • Az ázsiai-csendes-óceáni térség tapasztalta messze a legnagyobb mértékű csökkenést, ahol a 2008-as 114 millióról 2012-re 78 millióra esett vissza a gyermekmunkások száma.
  • Fekete-Afrikában is csökkent a számuk (6 millióval), és kisebb mértékben (1,6 millió) Latin Amerikában és a karibi térségben is.
  • A Közel-Keleten és Észak-Afrikában 9,2 millió gyermekmunkás van.
  • A gyermekmunkáról még mindig viszonylag kevés adat áll rendelkezésre a közép-európai és a közép-ázsiai térségekben, a csendes-óceáni szubrégióban, az iparosodott gazdaságokban és számos ázsiai országban.

A gyermekmunkások száma 5-17 éves korig térségek szerint, 2008-2012

A haladás mozgatórugói


A jelentés rámutat több olyan intézkedésre, amelyek az elmúlt években előmozdították a gyermekmunka elleni küzdelmet. Úgy tűnik, a megfelelő szakpolitikai döntések és az ezekhez kapcsolódó beruházások az oktatás és a szociális védelem terén rendkívül jelentős szerepet játszanak a gyermekmunka visszaszorításában.

További fontos elemek a kormányok politikai elkötelezettsége, a gyermekmunkáról szóló két ILO egyezmény növekvő számú ratifikációja, a megbízható politikai döntések és a stabil jogi keretek.

"Senki sem tekintheti egyedül a maga érdemének ezeket az eredményeket, hiszen sokan segítettek felhívni a figyelmet arra, hogy a gyermekmunka milyen negatív hatással van a gazdasági fejlődésre, a társadalmak jövőjére, és a gyermekek jogaira. Ki kell azonban emelnünk, hogy az ILO milyen fontos szerepet játszik a gyermekmunka elleni küzdelem élén, az általa felállított normák és felügyeleti rendszer, a tanácsadás és kapacitásfejlesztés, és a közvetlen cselekvés révén”, szögezte le Constance Thomas, az ILO Gyermekmunka elleni nemzetközi programjának ILO’s International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) igazgatója.

A Világjelentéssel kapcsolatos további információkért forduljon az ILO Kommunikációs és Tájékoztatási Osztályához: +4122/799-7912 vagy newsroom@ilo.org.