ILO: Négy millióval több munkanélküli fiatal 2007 óta

GENF (ILO News) – A fiatalok körében a globális munkanélküliségi ráta 2012-ben továbbra is kiugróan magas marad, és legalább 2016-ig nem várható a csökkenése, közölte a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a Globális foglalkoztatási trendek a fiatalok körében 2012 című jelentésében.

Press release | 22 May 2012

GENF (ILO News) – A fiatalok körében a globális munkanélküliségi ráta 2012-ben továbbra is kiugróan magas marad, és legalább 2016-ig nem várható a csökkenése, közölte a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a Globális foglalkoztatási trendek a fiatalok körében 2012 (/getyouth). című jelentésében.

Az előrejelzések szerint a fiatalok körében a globális munkaerő 12,7 százaléka lesz munkanélküli ebben az évben, ami nem jelent változást a válság 2009-es csúcsához képest, illetve kissé magasabb a tavalyi év 12,6 százalékához képest.

Ez az arány még magasabb lenne, ha beszámítanánk azokat is, akik – sokszor a helyzet kilátástalansága miatt – feladják, vagy későbbre halasztják az álláskeresést. Az így kiigazított ráta szerint a fiatalok körében a globális munkanélküliség 2011-ben 13,6 százalék volt.

Globális számadatokkal leírva közel 75 millió 15 és 24 év közötti munkanélküli fiatal lesz 2012-ben, ami csaknem 4 milliós növekedést jelent 2007 óta.

A munkanélküliségi rátákra várhatóan további negatív hatást gyakorol majd azoknak a fiataloknak a megjelenése a munkaerőpiacon, akik a korlátozott munkalehetőségek miatt hosszabb ideig maradtak az oktatási rendszerben,

„Le lehet győzni a fiatalok munkanélkülisége okozta válságot, de csak akkor, ha a munkahelyteremtés a fiatalok számára a politikai döntéshozatalban elsődleges prioritássá válik, és jelentősen nő a beruházások száma a magánszektorban.” – jelentette ki, José Manuel Salazar-Xirinachs, az ILO Foglalkoztatási Szektorának igazgatója.

„Ez olyan lépéseket jelent, mint adókedvezmények és más ösztönzők felajánlása a fiatalokat foglalkoztató vállalkozásoknak, a fiatalok képzettsége és a munkaerő-piaci kereslet között fennálló eltérések csökkentésére irányuló erőfeszítések, olyan vállalkozói programok, amelyek integrálják a készségek fejlesztését, a mentoring tevékenységet és a tőkéhez való hozzáférés lehetőségét, valamint a fiatalok szociális védelmének erősítése” – tette hozzá.

Hogyan alakulnak a régiók?

Bár egyes régiók kilábaltak a gazdasági válságból, vagy legalábbis mérsékelték annak hatását, a fiatalok munkanélkülisége mindenütt komoly kihívást jelent.

A fejlett gazdaságokban a helyzet még rosszabb, mint amire az idénre a fiatalok körében előre jelzett 18 százalékos munkanélküliségi ráta alapján számítani lehetett, a nagyarányú munkahelyvesztésnek köszönhetően.

A FÁK országok és Közép- és Délkelet-Európa régiójában 2011-ben kis mértékben, 17,6 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta a fiatalok körében. A fejlett gazdaságokkal ellentétben úgy tűnik, a gazdasági válságnak köszönhetően nőtt a fiatalok munkaerő-piaci részvételének aránya, aminek a hátterében – legalábbis részben – valószínűleg a szegénység áll.

Észak-Afrikában 5 százalékponttal nőtt a fiatalok munkanélkülisége az arab tavaszt követően, így 27,9 százalékuk volt munkanélküli 2011-ben. A Közel-Keleten ez az arány 26,5 százalék.

Latin-Amerikában és a Karibi térségben a fiatalok körében a munkanélküliségi ráta hirtelen megnőtt a gazdasági válság alatt, és a 2008-as 13,7 százalékról 2009-re 15,6 százalékra emelkedett. 2011-ben 14,3 százalékra csökkent, de középtávon nem várható további javulás.

Fekete-Afrikában 2005 óta nagyjából változatlan a ráta, amely 2011-ben 11, 5 százalék volt.

Dél-kelet Ázsiában és a Csendes-óceáni térségben a ráta 2011-ben 13,5 százalék volt, amely 0,7 százalékponttal alacsonyabb a 2008-as szintnél.

Még Kelet-Ázsiában is – amely talán a gazdasági szempontból legdinamikusabb régió – a fiatalok körében mért munkanélküliségi ráta 2,8-szerese a felnőttek közötti aránynak.

További fontos megállapítások:

  • Globálisan és a legtöbb régióban a válság súlyosabban érintette a fiatalok munkanélküliségi rátáját a nők körében, mint a férfiak esetében. Az eltérés különösen nagy volt Észak-Afrikában, míg a fejlett gazdaságokban a negatív hatás a fiatal férfiakat érintette nagyobb mértékben.
  • Sok fiatal az alacsony termelékenységű, illetve ideiglenes vagy más típusú munka csapdájában vergődik, amelyek nem segítenek abban, hogy jobb álláshoz jussanak. A fejlett gazdaságokban a fiatalokat egyre gyakrabban alkalmazzák ideiglenes állásokban és részmunkaidőben, míg a fejlődő országokban sokan fizetés nélkül végzik a munkájukat, amikor az informálisan működő családi vállalkozásokban vagy gazdaságokban segítenek.
  • Azok a fiatalok, akik nem vesznek részt sem a foglalkoztatásban sem az oktatásban, komoly problémát jelentenek, különösen a fejlett gazdaságokban. E csoport gyakran a fiatalok legalább 10 százalékát alkotja, és számos fejlett országban rohamosan növekszik.

A Globális foglalkoztatási trendek a fiatalok körében 2012 című kiadvány a május 23-án és 24-én megrendezésre kerülő globális ifjúsági foglalkoztatási fórum előtt jelenik meg, ahol száz, a fiatalok méltányos foglalkoztatásának előmozdításán dolgozó fiatal találkozik.

A kérdés kiemelten szerepel az ILO júniusi éves Nemzetközi Munkaügyi Konferenciájának napirendjén is.

További információkért kérjük, forduljon az ILO Kommunikációs és Tájékoztatási Irodájához, telefon: +4122/799-7912; e-mail: communication@ilo.org, vagy Magyarországon keresse Horváth Editet a 36-1-473-2656-os telefonszámon vagy horvathd@ilo.org vagy ILO-BUDAPEST-PRESS@ilo.org email címen.