Moldova PROGRAM DE ȚARĂ PRIVIND MUNCA DECENTĂ 2016 - 2020

Cel de al patrulea "Program de Țară privind Munca Decentă" se axează pe trei priorități cheie convenite de comun acord, și anume promovarea ocupării forței de muncă și a unui mediu favorabil pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderilor, consolidarea capacităților instituțiilor de stat și ale partenerilori sociali pentru un dialog social eficient, protecție socială și condiții de muncă mai bune.

Programului de Țară privind Munca Decentă (PȚMD) pentru Republica Moldova, 2016-2020, este al patrulea de acest gen și promovează munca decentă ca si componentă cheie de dezvoltare națională și se bazează pe cooperarea anterioră cu succes între OIM și Republica Moldova.

Programulul, elaborat cu participarea Guvernului Republicii Moldova, organizațiilor sindicale și patronale, se axează pe trei priorități cheie stabilite de comun acord:
1., Promovarea ocupării forței de muncă și a unui mediu favorabil pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderilor
2., Capacități consolidate ale instituțiilor de stat și ale partenerilori sociali pentru un dialog social eficient
3., Protecție socială și condiții de muncă mai bune
Proces în care s-a ținut cont de rezultatele obținute și lecțiile însușite ca urmare a implementării Programului de Țară privind Munca Decentă anterior, aa. 2012-2015 și de evaluările acestuia.