Internationale Commissie over de Toekomst van Werk

Mensgerichte agenda is nodig voor een waardige toekomst van werk

Een universele garantie voor werknemers, sociale zekerheid vanaf de geboorte tot op hoge leeftijd en het recht op levenslang leren zijn enkele van de tien aanbevelingen die de Internationale Commissie over de Toekomst van Werk maakt in een historisch rapport.

Persbericht | 22 januari 2019
GENEVE/BRUSSEL (IAO Nieuws) – De Internationale Commissie over de Toekomst van Werk roept overheden op om een aantal maatregelen te nemen om de uitdagingen aan te pakken die gepaard gaan met de ingrijpende veranderingen in de wereld van werk.

De commissie wordt geleid door de President van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, en de Premier van Zweden, Stefan Löfven, en drukt een visie uit voor een mensgerichte agenda die gebaseerd is op investeringen in de capaciteiten van mensen, arbeidsinstellingen en waardig en duurzaam werk.

Een greep uit de aanbevelingen:
  • Een universele garantie voor werknemers met de bescherming van hun fundamentele rechten, een loon waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien, een beperkte arbeidsduur en een veilige en gezonde werkplek
  • Gegarandeerde sociale zekerheid vanaf de geboorte tot op hoge leeftijd, die voorziet in de behoeften van mensen gedurende hun levensloop
  • Een universeel recht op levenslang leren dat mensen in staat stelt om vaardigheden aan te leren, zich te herscholen en bij te scholen
  • Technologische veranderingen gaan beheren zodat ze waardig werk stimuleren, m.i.v. een internationaal systeem voor het bestuur van digitale arbeidsplatformen
  • Meer investeringen in de zorg-, de groene en de rurale economie
  • Een transformationele agenda voor gendergelijkheid, met meetbare vooruitgang
  • Incentives voor bedrijven herbekijken zodat ze lange termijn investeringen aanmoedigen
“Onnoemelijk veel kansen liggen voor ons om de kwaliteit van loopbanen te verhogen, meer keuzemogelijkheden te scheppen, de genderkloof te dichten, en de schade die de ongelijkheid in de wereld heeft aangericht, terug te draaien. Dit zal echter niet vanzelf gebeuren. Als we geen actie ondernemen zullen we evolueren naar een wereld met nog meer ongelijkheid en onzekerheid,” benadrukt het rapport.
 
Het rapport omschrijft de uitdagingen die nieuwe technologieën, klimaatverandering en demografie met zich meebrengen, en roept op om collectief een antwoord te bieden op de diepgaande veranderingen die zij veroorzaken op de arbeidsmarkt.

Artificiële intelligentie, automatisering en robotica zullen leiden tot verlies van banen, omdat bepaalde vaardigheden overbodig worden. De technologische vooruitgang en de vergroening van onze economieën zulllen echter ook miljoenen jobs creëren, op voorwaarde dat nieuwe kansen worden gegrepen.

Het rapport vormt het sluitstuk van de commissie’s onderzoek gedurende 15 maanden. De commissie telt 27 leden, waaronder vooraanstaande leiders uit de privésector en de arbeidswereld, denktanks, de academische wereld, overheidsinstellingen en NGO’s, waaronder Alain Dehaze, CEO van Adecco Group. Guy Ryder, Directeur-generaal van de IAO, en Luc Cortebeeck, voormalig Voorzitter van de Raad van Bestuur van de IAO, namen beiden deel aan de discussies als ex-officio leden.

Het IAO-rapport van de Internationale Commissie over de Toekomst van Werk vormt een cruciale bijdrage om de veranderingen in de wereld van werk - en de rol ze zullen blijven spelen - beter te begrijpen,” zei Ramaphosa. “Het rapport moet het engagement en de samenwerkingsverbanden binnen en tussen landen en regio’s stimuleren, en ervoor zorgen dat de wereldeconomie en de maatschappij eerlijker, rechtvaardiger en meer inclusief worden. Tegelijkertijd moet het de acties op internationaal niveau inspireren om de uitdagingen die de mensheid zelf heeft veroorzaakt, in te perken of weg te werken.”

Löfven zei: "De wereld van werk ondergaat grote veranderingen. Deze creëren veel kansen voor meer en betere jobs. Maar overheden, vakbonden en werkgevers moeten samenwerken, om economieën en arbeidsmarkten meer inclusief te maken. Een dergelijk sociaal overleg kan helpen om de globalisering voor iedereen te doen werken.”

Het rapport benadrukt ook de ‘unieke rol’ die de IAO moet spelen bij de ontwikkeling en uitvoering van een ‘mensgerichte economische agenda’ in een internationale context, en roept de organisatie op om de aanbevelingen in het rapport snel uit te voeren.

“De uitdagingen die dit rapport belicht, belangen mensen overal ter wereld aan,” zei Guy Ryder, Directeur-generaal van de IAO. “Ze mogen dan al uitdagend zijn, maar we negeren ze op eigen risico. Het mandaat van de IAO, dat overheden, werkgevers en werknemers samenbrengt uit alle delen van de wereld, betekent dat de organisatie goed geplaatst is om als kompas en gids te dienen om nieuwe perspectieven te bieden aan de toekomstige generaties op het werk.”