Kaderovereenkomst

De toekomst die we willen: waardig werk voor iedereen

De Belgische Overheid versterkt haar samenwerking met de IAO. Met een duidelijke focus op inclusieve economische groei, waardig werk en sociale bescherming wereldwijd, schrijft de nieuwe kaderovereenkomst zich in in de filosofie van de VN’s nieuwe Duurzame Ontwikkelingsagenda.

Persbericht | 20 september 2016
NEW YORK (IAO Nieuws) – “Het recht op waardig werk en sociale bescherming zijn belangrijke prioriteiten van de Belgische Overheid en deze kaderovereenkomst zal ons werk op alle niveaus wereldwijd versterken”, zei Alexander De Croo, Vicepremier van België. “Miljoenen vrouwen en mannen en hun families willen en hebben recht op een betere toekomst. We moeten alles in het werk stellen om tot een gedeelde welvaart te komen.”

België, een Lidstaat van de IAO sinds haar ontstaan in 1919, is een belangrijke partner voor de realisatie van de Agenda voor waardig werk, en heeft een groot aantal IAO-Verdragen geratificeerd, m.i.v. de acht kernverdragen, vier prioriteitsverdragen, en 90 van de 177 technische verdragen.

IAO Directeur-Generaal Guy Ryder prees de Belgische Overheid voor haar “politieke engagement op het hoogste niveau, betrokkenheid en leiderschap met het oog op het realiseren van waardig werk voor iedereen”. Hij voegde eraan toe dat de Kaderovereenkomst de nodige politieke steun en middelen biedt om de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling uit te voeren.

De Belgische Overheid hecht veel belang aan het opzetten van samenwerkingsverbanden, coherent beleid, capaciteitsondersteuning en het delen van kennis, alsook het opvolgen van de implementatie van de Agenda 2030.

België geeft significante steun aan de projecten van de IAO in Libanon en Jordanië, die focussen op de toegang van vluchtelingen tot de arbeidsmarkt. Het land ondersteunt ook lokale gemeenschappen bij het opwaarderen van de productieketen en biedt opleidingen aan aan vrouwen in Jordanië die een onderneming willen opstarten.

De volgehouden steun van België draagt ook in belangrijke mate bij aan het werk van de IAO in de Democratische Republiek Congo, met name voor een verhoogde inzetbaarheid van jongeren, en in Zuid-Afrika, waar beide partners samenwerken op vlak van duurzaam ondernemen, en jobcreatie door het opzetten van KMO’s.

Eén van de Doelstellingen van de VN Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling is waardig werk voor iedereen. Naast waardig werk voor iedereen beoogt Doelstelling nr. 8 een wereld waarin elk land duurzame, inclusieve en langdurige economische groei kent.