Vergaderingen en evenementen

Februari 2019

 1. Congres "100 jaar International Labour Organization"

  7 februari 2019

  De Universiteit Leiden en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vieren op 7 februari het 100-jarig bestaan van de IAO.

Januari 2019

 1. Lunchcauserie: “100 jaar arbeidsnormen – en nu?”

  23 januari 2019

  Dit jaar viert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) haar 100ste verjaardag. Ook de internationale arbeidsnormen – de Verdragen en Aanbevelingen die goedgekeurd worden door overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties – bestaan 100 jaar.

Oktober 2018

 1. Studienamiddag: De structuur van het sociaal overleg: een internationale vergelijking

  25 oktober 2018

  De ILO neemt deel aan een seminarie over het Belgische systeem van collectieve onderhandelingen.

December 2016

 1. Vlaanderen en IAO: 25 jaar samenwerking (1991 - 2016)

  6 december 2016

  Op 6 december organiseert het Departement internationaal Vlaanderen een netwerkevenement in het kader van 25 jaar samenwerking tussen Vlaanderen en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Maart 2016

 1. De toekomst van de arbeid

  7 - 8 maart 2016

  Deze denkoefening over de toekomst van de arbeid vormt de eerste fase van een tripartiete Belgische bijdrage aan het eeuwfeest van de IAO. We nodigen u uit om deze data in uw agenda te blokkeren.

Oktober 2015

 1. UN Day 2015

  25 oktober 2015

  Op zondag 25 oktober vieren de VN-agentschappen in Brussel de UN Day, die dit jaar in het teken staat van de 70e verjaardag van de Verenigde Naties.

April 2015

 1. Conferentie over sociale bescherming in de post-2015 VN agenda

  27 april 2015

  In het kader van het belang dat België geeft aan sociale bescherming in de post-2015 VN onderhandelingen, organiseert de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid op 27 april 2015, in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie, een conferentie over het thema "Sociale Bescherming in de Post-2015 VN Agenda". Wij nodigen u uit om deze datum alvast te blokkeren in uw agenda.

September 2014

 1. Lunchlezing "Groeiende ongelijkheid en sociale onrust in de wereld"

  25 september 2014

  De Vereniging voor Verenigde Naties in België, het Leuven Centre for Global Governance Studies and de IAO nodigen u vriendelijk uit voor een lunchlezing van Raymond Torres, Directeur van het Onderzoeksdepartement van de IAO.

Augustus 2014

 1. XXe Congres over Veiligheid en Gezondheid op het Werk: “Een gedeelde visie op duurzame preventie”

  24 - 27 augustus 2014

  Sinds 1955 vindt iedere drie jaar het Wereldcongres over veiligheid en gezondheid op het werk plaats. Dit jaar vindt het congres plaats in het Duitse Frankfurt.

Maart 2014

 1. Filmavond «The Age of Cheap»

  25 maart 2014

  De Verenigde Naties in Brussel en het Filmfestival 'One World' nodigen u uit op de voorstelling «The Age of Cheap», een film van Frédéric Brunnquell.