ESDE 2021 Conferentie

De IAO neemt deel aan de EU conferentie over werkgelegenheid- en sociale ontwikkelingen in Europa

Conferentie georganiseerd door de Europese Commissie om de bevindingen van het laatste verslag inzake werkgelegenheid- en sociale ontwikkelingen in Europa 2021 voor te stellen alsook om de impact van de pandemie op de arbeidsmarkten en de arbeidswereld te bespreken.

Nieuwsbericht | 13 oktober 2021
Op 12 oktober 2021, organiseerde de Europese Commissie in Brussel een hybride conferentie om de bevindingen van het laatste verslag inzake werkgelegenheid- en sociale ontwikkelingen in Europa 2021 voor te stellen alsook om de impact van de pandemie op de arbeidsmarkten en de arbeidswereld te bespreken. De conferentie werd bijgewoond door internationale en Europese beleidsmakers, academici en deskundigen inzake arbeid en sociale zaken.

Het ESDE-rapport "Towards a strong Social Europe in the aftermath of the COVID-19 crisis: reducing disparities and addressing distributional impacts" toont aan dat de COVID-19 crisis een aanzienlijke maar onevenredig grote impact op sociale groepen, sectoren en regio’s heeft gehad. De crisis heeft verwoestende gevolgen gehad voor verschillende kwetsbare groepen; vrouwen, migranten, jongeren, gehandicapten, mensen uit kansarme milieus zijn het hardst en onevenredig getroffen.

Heinz Koller, Assistent Directeur-Generaal en Regionaal Directeur voor Europa en Centraal-Azië van de IAO, nam deel aan het panelgesprek over "The socioeconomic impacts of the coronavirus pandemic on people, groups, occupations, and sectors’", samen met Ivailo Kalfin, gedelegeerd bestuurder van Eurofound, professor Michele Raitano, Sapienza-universiteit van Rome en Alva Finn, secretaris-generaal van het Sociaal Platform.

Mijnheer Koller benadrukte dat elk land en al de sectoren van de economie en de maatschappij door de pandemie zijn getroffen en dat een broos, onzeker en ongelijk herstel onvermijdelijk zal zijn tenzij er gezamelijk actie wordt ondernomen om van koers te veranderen. Hij wees er ook op dat uit de zevende editie van de ILO COVID-19 Monitor Report blijkt dat er in 2020 wereldwijd 8,8% van het aantal werkuren verloren is gegaan, wat neerkomt op 255 miljoen voltijdse banen. Deze massale verliezen hebben geleid tot een daling van het wereldwijde arbeidsinkomen, met vernietigende gevolgen ervan op de getroffen bevolkindsgroepen.

Volgens nog ongepubliceerde ramingen uit de achtste editie van het ILO COVID -19 Monitor Report (dat eind oktober zal verschijnen) zal de ongelijkheid wereldwijd toenemen, aldus mijnheer Koller, met de snelste globale economische groei in meer dan 80 jaar in de ontwikkelde landen, terwijl de armste landen de traagste economische groei in twintig jaar zouden meemaken. Bovendien zullen dit jaar naar schatting 205 miljoen mensen hun baan verliezen en zullen nog veel meer mensen de arbeidsmarkt verlaten en inactief worden, tenzij er drastische maatregelen worden genomen om dit probleem aan te pakken en deze werknemers te reïntegreren.

De heer Koller merkte ook op dat de gevolgen van de COVID-19 crisis niet in alle landen en regio's gelijk waren, waarbij Noord- en Zuid-Amerika het zwaarst werden getroffen, gevolgd door Europa en Centraal-Azië. Binnen Europa, zien we dat de zuidelijke landen, die al littekens van de vorige wereldwijde crisis dragen veel harder lijden onder de crisis dan hun noordelijke buren.

Ondanks deze verschillen heeft de EU het volgens de heer Koller beter gedaan dan andere regio’s in de wereld, deels dankzij haar unieke multilaterale institutionele kader, dat haar in staat heeft gesteld snel en op gecoördineerde wijze beleidsreacties te mobiliseren en uit te voeren. Maar ook dankzij het hoge niveau van gezondheidszorg en digitale infrastructuur, goed ontwikkelde welvaartsstaten die sociale bescherming bieden, en een sterke cultuur van sociale dialoog en engagement met de sociale partners bij het zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen. Die context en beleidsreacties, zo merkte hij op, hebben ertoe bijgedragen dat de inkomensniveaus in de EU en de band tussen werkgevers en werknemers op peil zijn gebleven, waardoor de elders gevoelde effecten van de crisis op de werkgelegenheid en de arbeidsmarkten in hun volle omvang zijn afgezwakt.
De heer Koller herhaalde een recente opmerking van de directeur-generaal van de IAO, Guy Ryder, dat geen enkel land of groep zich alleen kan herstellen van de COVID-19 crisis. Hij maakte ook van deze conferentie gebruik om de wereldwijde oproep tot actie van de IAO voor een mensgericht herstel te herhalen. De wereldwijde oproep tot actie verbindt landen er toe te zorgen dat hun economisch en sociaal herstel na de crisis "volledig inclusief, duurzaam en veerkrachtig" is. Een herstel met betere banen, hogere inkomens en sociale bescherming, betere rechten voor werknemers en met meer sociale dialoog. Daarbij riep hij de steun in van de EU voor het formuleren van een krachtig en coherent antwoord tegen het voorjaar van 2022, wanneer de IAO haar High-Level Multilateral Policy Forum organiseert.