Studienamiddag: De structuur van het sociaal overleg: een internationale vergelijking

De ILO neemt deel aan een seminarie over het Belgische systeem van collectieve onderhandelingen.

Op donderdag 25 oktober organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een seminarie over het Belgische systeem van collectieve onderhandelingen in een internationaal perspectief. Deze studiedag is het derde evenement van een reeks van activiteiten ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Wet betreffende de CAO’s en de paritaire comités.

Tijdens deze namiddag komen sprekers van de ILO, OESO en Eurofound aan bod. Zij zullen vanuit verschillende invalshoeken deze internationale situering maken. Vervolgens wordt in een paneldiscussie aan een aantal vertegenwoordigers van Belgische sociale partners gevraagd om hierop te reageren.

Programma

13u30 Onthaal + koffie
14u Inleiding door Jan Vanthuyne, voorzitter a.i. van van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
14u10 Vergelijking van het systeem van collectieve onderhandelingen op internationaal niveau door:
  • David Foden (Eurofound): The Belgian industrial relations system in a comparative perspective: a typology
  • Susan Hayter (ILO): Collective Agreements: Inclusive Labour Protection
  • Andrea Garnero (OECD): The role of collective bargaining in a changing world of work
15u15 Vragenronde voor het publiek
15u30 Panelgesprek: antwoorden en reflecties van enkele Belgische sociale partners op de voorgaande presentaties. Moderator: Rudi Delarue (Europese Commissie)
  • Anke Grooten (FEVIA)
  • Annick Hellebuyck (VBO)
  • Erwin De Deyn (ABVV-BBTK)
  • Chris Serroyen (ACV)
16u10 Conclusie
16u20 Drink

Er wordt simultaanvertaling voorzien in het Frans, Nederlands en Engels.