XXe Congres over Veiligheid en Gezondheid op het Werk: “Een gedeelde visie op duurzame preventie”

Sinds 1955 vindt iedere drie jaar het Wereldcongres over veiligheid en gezondheid op het werk plaats. Dit jaar vindt het congres plaats in het Duitse Frankfurt.

Het congres richt zicht tot veiligheids- en gezondheidsprofessionals, werkgevers, directies, vakbonden, openbare besturen, verzekeraars, professionals uit de sociale zekerheid, fabrikanten en importeurs, maar ook tot alle andere professionals die interesse hebben in veiligheid en gezondheid op het werk. Het congres biedt hen een forum aan voor de uitwisseling van goede praktijken en ervaringen.

Het wereldcongres is een organisatie van de Duitse verzekeringsmaatschappij voor arbeidsongevallen (DGUV), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Internationale Vereniging voor sociale zekerheid (ISSA).