IAO-Bureau voor de Europese Unie en de Beneluxlanden

 • De toekomst die we willen: waardig werk voor iedereen

  De Belgische Overheid versterkt haar samenwerking met de IAO, met een duidelijke focus op inclusieve economische groei, waardig werk en sociale bescherming voor iedereen.

 • © Scott Wallace / World Bank 2016

  Wereldwijde jeugdwerkloosheid stijgt opnieuw

  Volgens de IAO zal de jeugdwerkloosheid stijgen in 2016, na een aantal jaren van vooruitgang. In de Europese Unie worden werkende jongeren onevenredig getroffen door armoede, en zijn ze vaak onvrijwillig deeltijds of tijdelijk aan het werk.

 • © PAG-ASA, Massimo Timosi

  Hun foto’s, hun verhalen

  De Wereldwijde Dag tegen Mensenhandel valt op 30 juli. Bekijk hier een foto-collage genomen door mannen en vrouwen die het slachtoffer waren van mensenhandel en dwangarbeid in België.

 • Juncker: Sociale dialoog moet opnieuw een centrale plaats innemen in economische ontwikkeling

  In zijn toespraak voor de Internationale Arbeidsconferentie riep de voorzitter van de Europese Commissie de IAO op om in partnerschap met de EU economische integratie en sociale vooruitgang wereldwijd te ondersteunen.