Verklaring van de IAO betreffende de sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering

Goedgekeurd door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenennegentigste zitting op 10 juni 2008 in Genève

IAO Verklaring | 29 november 2011
Op 10 juni 2008 heeft de Internationale Arbeidsorganisatie met unanimiteit van stemmen de Verklaring van het IAO betreffende de sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering goedgekeurd. De Grondwet van de IAO dateert uit 1919 en het is de derde keer dat door de Internationale Arbeidsconferentie goedgekeurde principes en beleidslijnen in een belangrijke formulering vervat worden. Daarbij gelden de Verklaring van Philadelphia van 1944 en de Verklaring van de IAO betreffende de fundamentele principes en rechten op het werk van 1998 als inspiratiebron. Met de Verklaring van 2008 wordt uiting gegeven aan de hedendaagse visie op de missie van de IAO in een tijdperk van mondialisering.