Nieuws

December 2021

 1. Nieuwsbericht

  EU-ambassadeurs bezoeken een koffieboerderij in Chiapas, Mexico

  6 december 2021

  Ambassadeurs van 11 EU-lidstaten en de in Mexico gevestigde EU-delegatie, bezochten een koffieplantage in San Fernando-Chiapas waar opleidingen rond arbeidsveiligheid en gezondheid op het werk werden georganiseerd en hadden een ontmoeting met kleinschalige producenten.

November 2021

 1. Nieuwsbericht

  Nieuw IAO-rapport over werkgerelateerde sterfgevallen en verwondingen in Qatar

  18 november 2021

  Het rapport signaleert lacunes in de gegevensverzameling over werkgerelateerde sterfgevallen en verwondingen en roept op tot verbeteringen.

 2. Nieuwsbericht

  De IAO neemt deel aan een conferentie over Europese minimumlonen

  17 november 2021

  In het kader van de huidige besprekingen in het Europees Parlement en de Raad over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie, organiseerden Europees Parlementariër Agnes Jongerius en de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement (S&D) op 16 november, een conferentie over Europese minimumlonen in Brussel.

Oktober 2021

 1. Nieuwsbericht

  Toegang tot bescherming en rechtsmiddelen voor slachtoffers van mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting

  27 oktober 2021

  Vorige week organiseerden de IAO-Brussel en de SIOD gezamenlijk een online workshop over "Toegang tot bescherming en rechtsmiddelen voor slachtoffers van mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting".

 2. ESDE 2021 Conferentie

  De IAO neemt deel aan de EU conferentie over werkgelegenheid- en sociale ontwikkelingen in Europa

  13 oktober 2021

  Conferentie georganiseerd door de Europese Commissie om de bevindingen van het laatste verslag inzake werkgelegenheid- en sociale ontwikkelingen in Europa 2021 voor te stellen alsook om de impact van de pandemie op de arbeidsmarkten en de arbeidswereld te bespreken.

Juni 2021

 1. © Alex Proimos 2022

  Domestic work – Convention C189

  Na tien jaar strijdt huishoudelijk personeel nog steeds voor gelijkheid en waardig werk

  15 juni 2021

  Op de tiende verjaardag van het Verdrag inzake huishoudelijk personeel toont de coronapandemie de blijvende kwetsbaarheid van huishoudelijk personeel op de arbeidsmarkt.

Mei 2021

 1. © Portuguese Presidency EU 2022

  Social Summit in Porto

  Directeur-generaal van de IAO spreekt sociale top van de EU toe in Porto

  7 mei 2021

  Er moet worden geïnvesteerd in opleiding, sociale bescherming, sociale dialoog en de banen van de toekomst, en Europa heeft enorme mogelijkheden om dat te doen, moedigde Guy Ryder, directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie, de EU-leiders aan toen zij bijeenkwamen voor de Sociale Top in Porto.

April 2021

 1. Nieuwsbericht

  ILO: “Een groen herstel zou 20 miljoen bijkomende jobs scheppen tegen 2030”

  28 april 2021

  Tijdens een vergadering georganiseerd door de Europese Commissie benadrukte de IAO dat klimaatactie een enorme kans voor onze economieën betekent. De overgang naar een koolstofarme economie levert netto banenwinst op, maar gaat ook gepaard met ingrijpende structurele veranderingen op de arbeidsmarkten. Het is daarom cruciaal om de werkgelegenheids- en sociale dimensies van klimaatactie aan te pakken.

Februari 2021

 1. Nieuwsbericht

  EU en IAO versterken hun samenwerking voor een rechtvaardig herstel en om waardig werk te bevorderen

  4 februari 2021

  De Internationale Arbeidsorganisatie en de Europese Unie hebben hun samenwerking versterkt om vorm te geven aan de toekomst van werk en waardig werk te bevorderen. Dit zal de EU en de IAO helpen om het hoofd te bieden aan de verwoestende gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.

Januari 2021

 1. © Fahad Abdullah Kaizer/UN Women 2022

  COVID-19: De economie en werkgelegenheid stimuleren

  IAO verwacht onzeker en ongelijk herstel na ongekende arbeidsmarktcrisis

  25 januari 2021

  De meest recente IAO-studie over de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt toont een enorm verlies van werktijd en van het inkomen uit arbeid. Het herstel in 2021 zal traag, ongelijk en onzeker zijn, tenzij vroege verbeteringen ondersteund worden door herstelmaatregelen die de mens centraal zetten.